Persoonsgegevens die Via Puur verwerkt

Via Puur verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van de diensten van Via Puur en/of omdat u deze zelf aan Via Puur heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Via Puur verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Huisarts

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Via Puur verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt Via Puur uw toestemming door middel van een behandelovereenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarige personen vraagt Via Puur om toestemming en de gegevens van hun ouders of voogd.

Waarom Via Puur gegevens nodig heeft

Via Puur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening van Via Puur uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Via Puur
  • Het afhandelen van uw betaling aan Via Puur

Hoe lang we gegevens bewaren

Via Puur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens in uw dossier is 20 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Via Puur deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Via Puur gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Via Puur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar christel@viapuur.nl. Via Puur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Via Puur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Christel Reus via christel@viapuur.nl.

Voor eventuele klachten en geschillen ben ik aangesloten bij het SCAG.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Via Puur / Christel Reus:

Straatnaam en nummer: Waterstraat 5
Postcode en plaats: 7201 HM te Zutphen
Inschrijvingsnummer KvK: 37160248
Telefoonnummer: 06 - 223 220 78
Emailadres: christel@viapuur.nl

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK