WIE BEN IK?

Ik ben Christel Reus, iemand met een open hart en een visie over het leven. Het ‘hoe’ en ‘waarom’ mensen zich gedragen zoals ze doen heeft mij altijd gefascineerd.

Een deel van de door mij gevolgde opleiding heb ik gevolgd aan de Sociale Academie. Tijdens en na deze opleiding heb ik gewerkt met mensen met verslavingsproblematiek en met mensen met een verstandelijke beperking. Na een aantal jaar te hebben gewerkt binnen de gezondheidszorg heb ik gedeeltelijk de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. In 2004 heb ik de keus gemaakt om mij volledig op mijn gezin te richten.

Op een bepaald moment ervoer ik een bepaalde onvrede in mij. Dit gevoel serieus nemend ben ik bewuster mijn ‘weg’ of ‘via’ gaan bewandelen. Tijdens mijn tocht ben ik in aanraking gekomen met diverse stromingen binnen de psychologie en heb mij hierin verdiept. Op een gegeven moment werd ik gewezen op de boeken van Ingeborg Bosch en diens PRI (Past Reality Integration).

PRI

Het is een reis geworden die mij onder meer via de weg van zelf-observaties naar mijn essentie heeft geleid. Deze inspirerende reis naar mijn diepste weerstanden en inzichten heeft mij geholpen om uiteindelijk bij mijn pure zelf aan te komen. Een ontdekkingstocht waarin nieuwe kwaliteiten zich aandienden en oude beperkingen en blokkades zich geleidelijk aan oplosten. Ik heb niet alleen inzicht gekregen in mijn gedachten en handelen, maar voel ook waar bepaalde gevoelens horen. Hierdoor heb ik echt andere stappen kunnen nemen waardoor ik mijn leven vanuit mijn pure zelf ben gaan leven.

In 2012 ben ik gestart met de erkende PTP opleiding tot PRI therapeut. Inmiddels ben ik officieel PRI therapeut.

Respect, betrokkenheid, integriteit en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in mijn coaching. Mijn stijl kenmerkt zich door aandacht, compassie en humor.

 

Mijn naam Via Puur

In mijn naam Via Puur staat ‘via’ voor je ‘weg’ of ‘levensweg’.

‘Puur’ staat voor ‘zuiver’ of ‘echt’. Je ware zelf zonder in de greep te zijn van negatieve gevoelens en emoties.

Via Puur: de weg naar je pure en ware zelf.

 

Via Puur’s missie

Via Puur helpt je om evenwichtiger en liefdevoller in het leven te staan. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. Praktisch en stap-voor-stap. Via Puur, op weg naar je pure zelf.

 

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is bij Via Puur gewaarborgd. Als coach hanteer ik een beroepsgeheim. Vertrouwelijkheid is voor mij essentieel, anders kan ik je geen veiligheid bieden om voor 100 % jezelf te kunnen zijn. Er wordt daarom geen informatie aan derden verstrekt, tenzij op nadrukkelijk jouw eigen verzoek. Ook als je vrijblijvend advies vraagt is en blijft dat vertrouwelijk.

Christel Reus
PRI therapeut

TOP